WELKOM, fijn dat je geïnteresseerd bent

Stichting Rajori, is al meer dan 20 jaar actief in Papua en West Papua*, (hierna West Papua) het vml. Nederlands Nieuw-Guinea. We zetten ons in voor de autochtone bevolking, de Papoea’s. Waarom? Sinds de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1963 zijn de Papoea’s 2e rangs burgers geworden in eigen land. Door de enorm transmigratie van Indonesiers van andere provincies van Indonesie naar Papua, zijn er veel misstanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en de verdeling van welvaart. Stichting Rajori zet zich in voor betere levensomstandigheden van de Papoea’s. Dit doen we door nauw samen te werken met onze lokale counterpart, Rajori Papua, en door zorgvuldig gebruik te maken van lokale menskracht en netwerken. Niet hier ’’bedenken’’ wat er daar nodig is.

Onze focus ligt op onderwijs, gezondheidszorg en natuurbescherming. Met de trouwe hulp en steun van donateurs en door nauwe samenwerking met officiële instanties maken we samen met onze lokale partner het verschil voor zowel dorpsgemeenschappen als individuen. We werken kleinschalig, krijgen rechtstreeks input van onze counterpart en weten zo wat er lokaal speelt.

Missie

Stichting Rajori streeft naar duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van de autochtone bewoners van West Papua. We doen dit door lokaal samen te werken met onze counterpart en met lokale overheden, waarbij de wensen en behoeften van de lokale bevolking centraal staan. Wij geloven in duurzame oplossingen en de kracht van de Papoea’s zelf. Hierbij richten wij ons op een brede ontwikkeling van rurale gebieden, door middel van onderwijssteun, studiebeurzen voor de minst draagkrachtigen en startkapitaal voor lokale –milieuvriendelijke – initiatieven die zelfredzaamheid stimuleren.

Visie

Stichting Rajori streeft naar een duurzame samenleving waarin Papoea’s, ook in rurale gebieden, in de toekomst de mogelijkheid krijgen om over hun eigen toekomst te beslissen in een vreedzaam West Papua. We zetten ons in voor de economisch minst draagkrachtige Papoea’s. Als stichting volgen we de ontwikkelingen in Indonesië en daarmee in West Papua op de voet. Zo profiteert niet elk district van economische groei, en dat is ook te merken in ons werkgebied, de rurale gebieden van West Papua. Deze blijven op het gebied van onderwijs en dienstverlening ver achter bij de stedelijke gebieden.
Een klein gebaar kan grote impact hebben. Een gift kan betekenen dat een kind kan gaan studeren, of kan opgroeien met schoon drinkwater. Een groot goed vinden wij.

* Het Indonesisch gedeelte van het eiland Nieuw Guinea, is verdeeld in 2 provincies, Papua en West Papua.

 

Anbi

 

25
Vrijwillige uren
25
Donateurs
25
Bezoekers

 

Hoe u ons kan steunen

U kunt een éénmalige donatie doen, of een maandelijkse donatie, vermeld wel in uw administratie ons ANBI nummer, terug te vinden op de site onder ANBI, dan komt u in aanmerking voor belasting vermindering. U kunt ook kiezen voor het sponsoren van een student, hij of zij zal u dan via Stichting Rajori persoonlijk op de hoogte houden. U kunt Stichting Rajori ook een legaat doen toekomen

Een kijkje in ons proces

01

Aanvragen indienen bij Rajori Papua

Bestuursleden van Rajori Papua ontvangen in eerste lijn de aanvraag en beoordelen hem na een gedegen onderzoek, op echtheid, haalbaarheid, noodzaak en de hoogte van de bijdrage. Daarna wordt hij doorgestuurd naar Rajori Nederland.

02

Rajori Nederland

Het voltallig bestuur beoordeeld de aanvraag en stelt een programma op. Als het gaat om studentensteun, ontvangen de studenten onze bijdrage via een ons bekende NGO ter plekke, deze rapporteert rechtstreeks aan Rajori Nederland en – Papua.

03

Uitvoerende Partners inhuren

Lokale NGO’s worden ingezet om een project tot een goed einde te brengen. De NGO’s worden ingezet om de voortgang te controleren. De NGO’s melden rechtstreeks aan Rajori Papua en Rajori Nederland

04

Het Project uitvoeren

Projecten kunnen uitgevoerd worden door bedrijven, NGO’s, particulieren maar ook andere stichtingen met speciale vaardigheden zoals Stichting Picosol, die Rajori ondersteund heeft met zonnepanelen voor het waterproject in Sowek .

05

De resultaten publiceren

Onder de kop Projecten vind u afgeronde projecten met updates van de projecten. onder de kop studenten zitten 2 linkjes die u op de hoogte houden.