Update over Sowek

Vanaf augustus 2006 tot maart  2007 is in Sowek een schoonwaterinstallatie gebouwd. De oplevering van de installatie is groots gevierd begin maart 2007. Lokale hoogwaardigheidsbekleders, familie en vrienden, televisie, alles was erbij aanwezig.  Stichting Rajori heeft geholpen met fondswerving, onze lokale mensen waren nauw betrokken bij de opzet en bouw van de installatie. De zonnecellen en pomp zijn geïnstalleerd door de specialisten van Picosol.

We zijn nu 2 jaar, en honderdduizenden liters schoon water verder; tijd voor een update.
Al snel  werd het systeem uitgebreid om verder gelegen delen van het dorp te bereiken. Ook zijn er meer tappunten geplaatst om de distributie te vergemakkelijken. Maar in 2 en een half jaar zijn er natuurlijk ook de nodige problemen geweest.  In Sowek is het centrale looppad laatst verbreed en hierbij zijn enkele tappunten gesneuveld. De Sowekkers zijn momenteel bezig om samen met Akwila Wambrauw, de voorzitter van Rajori Papua en waterbouwkundig expert, 2 koppelingen in de zeeleiding te vervangen.

Het systeem wordt beheerd door het watercommittee. Bewoners van Sowek, mannen en vrouwen, zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van pomp, zonnecellen, reservoir en leidingen. Zij moeten de Sowekkers laten betalen voor het water zodat er voldoende fondsen zijn voor reparatie en verbetering.

Nog steeds wordt er door andere dorpen met jalousie gekeken naar de prachtige installatie in Sowek. Nu wordt er in Sawendi een kleiner maar vergelijkbaar systeem gebouwd.