Noodhulp 20.000 Papoea’s op de vlucht in eigen land

BESCHRIJVING

Vanaf eind december 2018 zijn meer dan twintigduizend Papua’s hun woongebieden in het Nduga gebied in Papua ontvlucht. Aanleiding was het optreden van het Indonesische leger dat een nietsontziende vergeldingsactie uitvoerde in het gebied, als antwoord op de moord op negentien werkers aan een verbindingsweg door rebellen van het z.g. West Papua Bevrijdingsleger.

Kampongs werden in brand gestoken. Het leger postte zich in klinieken, kerken en scholen. De bevolking vluchtten in doodsangst het oerwoud in. Velen van hen zijn daar nog steeds. Zeker dertien mensen zijn gestorven van kou, uitputting of honger. Tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen besloten naar Wamena, de hoofdstad van het district, te trekken op zoek naar veiligheid en voedsel. De barre tocht duurde 3 dagen en nachten. Maar Wamena biedt hen allesbehalve rust en veiligheid.

Het legercommando erkent hen niet als vluchtelingen, intimideert en bedreigt hen maar ook de dappere vrijwilligers die voor opvang zorgen. Victor Mambor, Papuajournalist, roept iedereen op om deze misstanden aan de wereld bekend te maken en de mensen te hulp te komen. Hapin heeft eind maart op verzoek vijf Nazava waterzuiveringsfilters naar Wamena gestuurd, bedoeld voor de zeshonderd leerlingen die er in een noodlokatie onderwijs krijgen. Er wordt door Hapin hard gewerkt aan een plan om meer hulp te bieden, vooral aan de vluchtelingen kinderen in Wamena.

 

Een noodkreet uit Papua – Hapin en Rajori slaan de handen ineen

Stichting Rajori

Sinds er in december 2018 een gewapend conflict uitbrak in Nduga, zijn er 30 duizend mensen uit hun dorpen in deze regio gevlucht. Ze hebben veiliger streken opgezocht in en rond Wamena en gebieden als Intan Jaya en Timika. Het gaat merendeels om vrouwen, kinderen en oudere mensen, die zonder onderdak, voedsel en gezondheidszorg zitten. Ze zijn ernstig getraumatiseerd en bang voor vreemdelingen. Als medisch team hebben we tot nu toe drie maal deze vluchtelingen bezocht en we troffen er veel gevallen aan van infectie van de luchtwegen, jicht of reumatische aandoeningen, kiespijn, diarree met acute bloedarmoede, longontsteking, oor- neus en keelproblemen en zelfs gevallen van dysentrie. Het laatste is veroorzaakt door voedselgebrek en vervuild water. We hebben niets om bij een bevalling een moeder bij te staan.

Aan het woord is Fransina Yoteni, de woordvoerster van het Port Numbay Medisch team, bestaande uit 15 jonge en betrokken hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, apothekers en onderwijzers. Het team bezoekt de  4300 ontheemden die verspreid wonen over veel vluchtelingencentra in en rond Wamena. Ze praten en sporten met de kinderen, geven onderwijs, doen aan traumatherapie aan (vooral) kinderen en verlenen geneeskundige hulp waar ze maar kunnen.

Maar op grotere afstand van Wamena zijn er nog meer shelters die de teamleden tot nu toe niet hebben kunnen bezoeken. Om ook deze posten te bereiken en de logistiek, medicijnen, medisch instrumentarium, brancards en leermiddelen te kunnen (blijven) betalen roept het Port Numbay Medisch Team uw hulp in. Er is een programma opgesteld voor vaste bezoeken van twee weken aan elk van de kampen, van augustus 2019 tot juni 2020. Er zijn voor dit project al mooie giften binnengekomen, maar we willen graag meer doen. Rajori zet, in samenwerking met Hapin, er de schouders onder. Er is goede hoop dat nog meer organisaties zich aansluiten bij dit initiatief.  Er  is begroot dat er minimaal 27.000 euro nodig is om het team tot juni 2020 dit werk in de opvangkampen te laten doen. Doet u ook (weer) mee?

Giften zijn welkom o.v.v. ‘Vluchtelingen Nduga  op rekeningnummer: NL77 INGB 0008 1134 60 van Stichting Rajori.

Stichting Rajori is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI onder fiscaalnummer 816.260.461. Donaties en giften kunt u daardoor aftrekken van inkomsten- en vennootschapsbelasting.