Projecten in aanvraag

Sinds de overdracht in 1962 is het onderwijs in Papua sterk veranderd. De Indonesische taal werd verplicht, het Nederlandse onderwijs werd afgeschaft. Het dragen van het rood-witte uniform is een andere verplichting. In de steden waar steeds meer Indonesiërs zich vestigen komen ook steeds meer scholen. Maar in de kleine dorpjes in de binnenlanden laat het onderwijs nog te wensen over. Vanuit de regering kan men het bouwen van een school aanvragen, dat wordt gesubsidieerd. Het probleem ligt vaak bij het tekort aan onderwijzers en materiaal.

Hele jonge kinderen gaan sowieso niet naar school. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven staan nog in de kinderschoenen, het curriculum ervan ook.
In de dorpen is de leeftijd per klas gevarieerd, ondanks de voorschriften die hiervoor gelden: door gebrek aan leerkrachten worden klassen vaak samengevoegd. Basisvoorzieningen zoals schriften, pennen, gummen en potloden en boeken zijn vaak niet aanwezig.

In deze sterke groei en verandering in Papua krijgt goed onderwijs meer aandacht van Stichting Rajori. Dit doen we door ook de kleine dorpen te steunen met beter onderwijs.
Hetzij financieel, hetzij materieel, of door te lobbyen voor lokale leerkrachten.

Stichting Rajori steunt regelmatig enkele studenten om verder te kunnen studeren.
Maar we willen ons ook gaan inzetten voor een dorpsschooltje op Aidiru, het dorp dat St. Rajori in 1997 na de verwoestende tsunami weer hielpen aan nieuwe huizen. Het positieve neveneffect van deze nieuwe huizenbouw was enorm: door de nieuwe huizen kreeg men weer zelfrespect, hoop en waardering voor eigen dorp. De bewoners onderhouden hun huizen goed, waar nodig wordt bijgebouwd en sommige bewoners drijven nu ijverige handel met naburige dorpen. Maar, nog belangrijker, men heeft zelf het initiatief genomen voor de bouw van een schooltje, zodat de kinderen van Aidiru niet langer afhankelijk zijn van het naburige dorp Sowek, toch weer zo’n twee uur varen met de prauw. Zo zie je maar weer dat nieuwe huizen soms meer kan betekenen dan alleen de huizen zelf!
Het gebouw staat er al, maar onlangs is een van de twee leraren overleden (een officiële leraar die afkomstig was uit het dorp zelf). Momenteel wordt er door de bewoners zelf bij de lokale overheid gelobbyd voor andere leerkrachten, maar het district Supiori, waar Aidiru onder valt, kampt momenteel met corruptieschandalen, dus tot die tijd is het behelpen voor de kinderen van Aidiru. Daarnaast ontbreekt het dit schooltje aan materiaal en structuur. Wilt u een gift doen voor het schooltje? Uw bijdrage kan grote gevolgen hebben voor de kinderen van Aidiru. Alvast hartelijk dank!

Luti Westerkamp