Project Aidiru

In de zomer van 2001 is stichting Rajori begonnen met het werven van fondsen voor het huizenbouwproject op Aidiru. Kort daarna is begonnen met de bouw van 12 huizen voor het dorp Aidiru, een klein kustdorp aan de zuidkust van het schiereiland Supiori, Biak. Dit dorpje werd op 17 februari 1996 nagenoeg weggevaagd door een verwoestende aardbeving. De bewoners, die generaties lang in paalwoningen boven zee hadden gewoond, werden nadien door de Indonesische overheid gedwongen naar land te verhuizen, zonder dat de overheid de nodige maatregelen trof voor het welzijn van deze mensen. Aan land echter is de gevreesde malariamug zeer actief i.t.t. boven zeewater. Bovendien ontbraken goede sanitaire voorzieningen, met als gevolg dat dys-enterie, tbc en andere ziektes gemakkelijk werden overgedragen. Het aantal sterfgevallen – vooral onder kinderen en ouderen – nam dan ook drastisch toe. De bewoners richtten zich daarom in 2001 tot Stichting Rajori met het verzoek om financiële steun voor de bouw van nieuwe paalwoningen in zee.

Projectverloop

Helaas heeft het project te kampen gehad met:
• verkeerd management van projectleiders van het dorp Aidiru;
• ziekte/overlijden vrouw van de dorpsoudste;
• enorme inflatie/toegenomen prijzen;
• aanschaf apparatuur niet voorzien in project (elektrische schaaf en generator).

Door dit alles liep het project aanvankelijk aanzienlijke vertraging op en is een deel van het projectgeld besteed aan aanschaf van apparatuur i.p.v. arbeidskosten. Toen bleek dat het project om bovenstaande redenen moeizaam verliep heeft de Stichting in overleg met onze lokale vertegenwoordigers besloten om twee externe mensen in te huren die het project dagelijks controleerden. Dit bleek te werken. Vanaf het moment dat de hulp van deze twee mensen uit Jayapura werd ingeschakeld verliep de huizenbouw voorspoedig. Zij werden eind juli 2003 bij het project betrokken, beheerden zelf het geld, deden inkopen in de stad en verbleven dagelijks in Aidiru om toezicht te houden en zelf mee te bouwen. Zij bleven tot eind september 2003 in Aidiru en hebben erop toegezien dat de huizen nagenoeg werden afgemaakt. Voor het laatste huis, dat van de dorpsoudste, zullen de bewoners zelf zorgdragen. Ook bleken van de 14 huizen die oorspronkelijk waren aangevraagd, twee huizen bestemd voor leden van de familie die inmiddels niet meer in Aidiru woon-achtig waren maar respectievelijk in Jayapura en Nabire. In overleg met de bewoners is daarom afgesproken 12 huizen te bouwen.

Financiën

Uitgegeven € 14.745,37 Materiaal € 7.821,60
Inkomsten € 15.237,37 Menskracht € 5.500,–
Transport €      690,–
Apparatuur €      616,–
Overige kosten €      117,77
Totaal € 14.745,37

Saldo project Aidiru per 1 september 2004: IDR 5.170.534,81 (€ 492,– met de huidige koers). Dit geld t.b.v. van het huizenbouwproject Aidiru staat nog op de rekening van St. Rajori bij bank Mandiri in Biak. Het staat tot beschikking van de bewoners en wordt gebruikt om het huis van de dorpsoudste af te bouwen.