Partners

Wij zijn blij dat wij ook dit jaar 2009 op de hulp van Impulsis en het Gemeentelijke Steunfonds van de gemeente Utrecht, mochten rekenen om het schoonwaterproject van Sawendi te kunnen aanvangen. Ook ontvingen we vele individuele giften naast onze maandelijkse giften van onze trouwe donateurs.
‘’Kasumasa nabor’’,’’ terima kasih banyak’’, oftewel:  onze hartelijke dank daarvoor!

Stichting Pico Sol:

Pico Sol ondersteunt kleinschalige toepassingen van zonnestroom in ontwikkelingslanden. Twee miljard mensen in die landen hebben geen elektriciteit. De afwezigheid van een betrouwbaar elektriciteitsnet is een barrière voor de ontwikkeling van deze veelal plattelandsbevolking. Met het ondersteunen van projecten waar zonnepanelen schone elektriciteit opwekken, draagt Pico Sol bij aan de ontwikkeling van het platteland. Zo steunt Picosol o.m. de bewoners van Sawendi. Stichting Rajori voert het project uit; de pomp zal worden gevoed door zonnepanelen. Voor de installatie van de zonnepanelen is een beroep gedaan op Pico Sol. Twee ervaren experts van Picosol bereiden momenteel een missie voor om dit project tot een goed einde te brengen en duurzaamheid voor de lange termijn zeker te stellen. Voor meer informatie: http://www.picosol.nl

Yayasan Insos Sumander:

Biakse stichting opgezet door Truus van Vliet, woonachtig in Biak. Na een bezoek aan de familie van haar overleden echtgenoot, besloot ze nooit meer weg te gaan uit Papua en nu woont ze al enige jaren in Biak en zet zich met hart en ziel in voor de Papua’s, m.n. op het gebied van onderwijs en steun aan de minst economisch draagkrachtigen. Ze is daarnaast contactpersoon voor het Liliane Fonds, werkt op en ondersteunt een SMA door voor de leerlingen sponsors te zoeken en helpt Stichting Rajori zo nu en dan met hand- en spandiensten. Voor meer informatie:tv_vliet@hotmail.com of via de Yayasan: yis.6.2006@gmail.com

Yayasan Yapikbi, Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak:

Jongerenorganisatie op Biak die zich inzet voor behoud van cultuur, mensenrechten en onderwijs voor de autochtone bevolking van Papua en Biak in het bijzonder. Voorzitter is Yowel Rumere: e-mail yapikbi@yahoo.com, voor meer informatie:http://rumsom.tripod.com

 

SOWP, Samenwerkende Organisaties West Papua:

Stichting Rajori is lid van SOWP. Tien organisaties voor humanitaire hulp aan West Papua hebben hun krachten gebundeld om zo efficiënter te kunnen werken ten behoeve van het welzijn van de Papoea’s. Dit doen zij onder het motto ‘Eenheid in verscheidenheid’. Rechtstreekse hulp via de eigen netwerken blijft het handelsmerk van de afzonderlijke organisaties. Door samen te werken willen de deelnemende organisaties een voorbeeld stellen. Met het overbruggen van onderlinge verschillen laten deelnemende organisaties zien dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. Door de samenwerking is veel kennis en kunde beschikbaar, en is er in heel West Papua een groot netwerk ontsloten voor de hulpverlening in het binnenland.
Voor meer informatie: http://www.sdsp.nl