Welkom, fijn dat je geïnteresseerd bent

WELKOM, fijn dat je geïnteresseerd bent

Stichting Rajori, is al meer dan 20 jaar actief in Papua en West Papua*, (hierna West Papua) het vml. Nederlands Nieuw-Guinea. We zetten ons in voor de autochtone bevolking, de Papoea’s. Waarom? Sinds de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1963 zijn de Papoea’s 2e rangs burgers geworden in eigen land. Door de enorm transmigratie van Indonesiers van andere provincies van Indonesie naar Papua, zijn er veel misstanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en de verdeling van welvaart. Stichting Rajori zet zich in voor betere levensomstandigheden van de Papoea’s. Dit doen we door nauw samen te werken met onze lokale counterpart, Rajori Papua, en door zorgvuldig gebruik te maken van lokale menskracht en netwerken. Niet hier ’’bedenken’’ wat er daar nodig is.

Onze focus ligt op onderwijs, gezondheidszorg en natuurbescherming. Met de trouwe hulp en steun van donateurs en door nauwe samenwerking met officiële instanties maken we samen met onze lokale partner het verschil voor zowel dorpsgemeenschappen als individuen. We werken kleinschalig, krijgen rechtstreeks input van onze counterpart en weten zo wat er lokaal speelt.

Missie

Stichting Rajori streeft naar duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van de autochtone bewoners van West Papua. We doen dit door lokaal samen te werken met onze counterpart en met lokale overheden, waarbij de wensen en behoeften van de lokale bevolking centraal staan. Wij geloven in duurzame oplossingen en de kracht van de Papoea’s zelf. Hierbij richten wij ons op een brede ontwikkeling van rurale gebieden, door middel van onderwijssteun, studiebeurzen voor de minst draagkrachtigen en startkapitaal voor lokale –milieuvriendelijke – initiatieven die zelfredzaamheid stimuleren.

Visie

Stichting Rajori streeft naar een duurzame samenleving waarin Papoea’s, ook in rurale gebieden, in de toekomst de mogelijkheid krijgen om over hun eigen toekomst te beslissen in een vreedzaam West Papua. We zetten ons in voor de economisch minst draagkrachtige Papoea’s. Als stichting volgen we de ontwikkelingen in Indonesië en daarmee in West Papua op de voet. Zo profiteert niet elk district van economische groei, en dat is ook te merken in ons werkgebied, de rurale gebieden van West Papua. Deze blijven op het gebied van onderwijs en dienstverlening ver achter bij de stedelijke gebieden.
Een klein gebaar kan grote impact hebben. Een gift kan betekenen dat een kind kan gaan studeren, of kan opgroeien met schoon drinkwater. Een groot goed vinden wij.

* Het Indonesisch gedeelte van het eiland Nieuw Guinea, is verdeeld in 2 provincies, Papua en West Papua.