Welkom, fijn dat je geïnteresseerd bent

WELKOM, fijn dat je geïnteresseerd bent

Stichting Rajori, is al meer dan 20 jaar actief in Papua en West Papua*, het vml. Nederlands Nieuw-Guinea. We zetten ons in voor de autochtone bevolking  de Papoea’s. Sinds de overdracht van Nederlands Nieuw Guinea aan Indonesië in 1963 zijn de Papua’s verworden tot 2e rang burger in eigen land. Hierdoor zijn er veel misstanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en de verdeling van welvaart. Stichting Rajori zet zich in voor betere levensomstandigheden van de Papoea’s. Dit doen we door nauw samen te werken met onze lokale counterpart, en zorgvuldig gebruik te maken van lokale menskracht en netwerken. Niet hier ’’bedenken’’ wat er daar nodig is. Dit heeft geresulteerd in doelgerichte projecten op het gebied van onderwijs en gezond schoon drinkwater.
Alleen met de trouwe hulp en steun van donateurs en door nauwe samenwerking met officiële instanties en niet in de laatste plaats onze lokale partner, Stichting Rajori Papua en de lokale overheden zijn we tot nu toe in staat om het verschil te maken voor zowel dorpsgemeenschappen als individuen. We werken kleinschalig en direct, maar weten wel door samen te werken een grote impact te maken.

Missie

Stichting Rajori streeft naar duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van de autochtone bewoners van Papua en West Papua. St. Rajori voert dit uit door samenwerking met lokale partners en met lokale overheden, waarbij de wensen en behoeften van de lokale bevolking centraal staan. Wij geloven in duurzame oplossingen en de kracht van de Papua’s. Hierbij richten wij ons op een brede ontwikkeling van rurale gebieden, door middel van onderwijssteun, studiebeurzen voor de minst draagkrachtigen en startkapitaal voor lokale –milieuvriendelijke – initiatieven die zelfredzaamheid stimuleren.

Visie

Stichting Rajori zet zich in voor de economisch minst draagkrachtige Papua’s. Als stichting volgen we de ontwikkelingen in Indonesië en daarmee in Papua en West Papua op de voet. Zo profiteert niet elk district van economische groei, en dat is ook te merken in ons werkgebied, de rurale gebieden van Papua en West Papua, welke voornamelijk op het gebied van onderwijs en dienstverlening ver achter blijven bij de stedelijke gebieden. Het is belangrijk te beseffen dat wat voor ons een druppel op de gloeiende plaat lijkt, in Papua en West Papua een gezin is dat hun kind kan laten studeren, of een moeder die haar kinderen kan laten opgroeien met schoon drinkwater. Een groot goed vinden wij. Stichting Rajori streeft naar een duurzame samenleving waarin Papua’s, ook in rurale gebieden, in de toekomst de mogelijkheid krijgen om over hun eigen toekomst te beslissen in een vreedzaam Papua en West Papua.

* Het Indonesisch gedeelte van het eiland Nieuw Guinea, is verdeeld in 2 provincies, Papua en West Papua.