Engels voor Biakse jeugd

In juli 2004 bereikte ons het verzoek van Stichting Yapikbi (Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak, Biakse jongerenstichting), om steun voor cursussen Engels voor Biakse jongeren. Yapikbi richt zich op buitenschools onderwijs voor Biakse jeugd en bij dit project gaat het om cursussen Engels voor 180 lagere en middelbare school-kinderen in Oost-Biak. Veel van deze kinderen zouden Engelse les moeten krijgen, maar er is een tekort aan Engelse leraren; daarbij is de kwaliteit van hun Engels ook vaak onder de maat. Sommige kinderen krijgen geen Engelse les op school, maar krijgen wél een rapportcijfer voor Engels om het tekort aan leraren te verdoezelen! Met buitenschoolse cursussen Engels voor leerlingen en leraren springt Yapikbi bij. Yapikbi’s cursussen worden gefinancierd door ouderbijdragen en geld van (buitenlandse) donoren, met dit keer een bijdrage van Stichting Rajori van € 500. De cursus die Rajori financiert liep van 23 juni t/m 3 december 2004, daarna krijgt Rajori een volledig verslag van het verloop van de cursus (deelname, slagingspercentage en financieel verslag). Yapikbi hoopt op lange-termijnsteun, dus indien u ook wilt dat we de vervolgcursussen voor Biakse jongeren steunen, stort dan een bijdrage; alles is welkom, groot of klein.