Drinkwaterproject Sawendi

Stichting Rajori heeft de bevolking van een naburig dorp vorig jaar al geholpen bij het installeren van een schoonwatervoorziening op zonne-energie. Dit mooie initiatief bereikte ook de bevolking van Sawendi en die vroegen daarop ook om hulp van Stichting Rajori. Zodoende heeft de lokale counterpart van Stichting Rajori de bevolking van het dorp geadviseerd, begeleid en fondsen geworven voor een nieuwe schoonwaterinstallatie. Zij bouwt nu samen met de dorpsbewoners een nieuw systeem dat het water bij de huizen brengt. Leidingen, kranen en een reservoir worden door de mensen uit Sawendi aangelegd met de hulp van lokale mensen van Stichting Rajori.

Stichting Rajori werkt voor haar projecten nauw samen met Stichting Picosol, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kleinschalige toepassingen van zonne-energie in het Zuiden. In maart 2010 reizen de ingenieurs van stichting Picosol voor een periode van drie weken af naar Papua, alwaar ze in Sawendi een pomp met zonnepanelen aanleggen in samenwerking met de lokale bevolking. Ook zullen zij de inwoners gaan voorlichten over het gebruik en onderhoud van het systeem. Lokaal is er intussen een comité samengesteld die verantwoordelijk is voor het onderhoud, voorlichting en toezicht op het systeem. Als de installatie eind maart voltooid is zal het geheel officieel overhandigd worden aan de bewoners zelf. Een feestelijke gebeurtenis waarvoor zelfs de vice-gouverneur van Papua is uitgenodigd, deze laatste draagt het werk van Stichting Rajori een warm hart toe.

Al met al een prachtig project waar met relatief weinig geld en inspanning van de mensen zelf, een schone en duurzame oplossing wordt geboden voor een dringende behoefte aan schoon water. Met dank aan Impulsis en de Gemeente Utrecht voor hun financiële bijdrage en vertrouwen in de opzet van onze projecten.