Noodhulp voor de overstroming in Sentani

€5 Opgehaald
€15.000 Doel

Doneer hier aan de slachtoffers van Sentani

0% gefinancierd
Persoonlijke Info

Donatie Totaal: €1

Er zijn meer dan 100 slachtoffers, en er worden nog tientallen mensen vermist, dus dat aantal loopt nog op. Meer dan 11.000 mensen zijn dakloos geworden. Volgens Indonesische milieuorganisaties heeft niet alleen de zware regenval bijgedragen aan de overstromingen, maar ook massale ontbossing en illegale mijnbouw.

Bron: Indonesienu.nl.

De eerste lokale noodhulp is inmiddels op gang gekomen. De mensen zijn in eerste lijn opgevangen in tijdelijk locaties van de overheid. Nadat de tijdelijke opvanglocaties opgeheven zullen zijn, zal de lokale Synode van de Gidi (Evangelische Kerk Indonesië), een groot deel van de opvang voortzetten in 4 locaties, waar zij zich over de ontheemden zullen ontfermen. Het hoofdkantoor van de GIDI kerken zal van daaruit de hulp coördineren en distribueren. De grote vraag is nu hoe al deze mensen opnieuw gehuisvest gaan worden. De slachtoffers zelf zijn daar – door ervaring wijzer – somber over: ‘’De ervaring leert dat er na de noodhulp, als de eerste schok voorbij is, de aandacht verslapt en er naar alle waarschijnlijkheid niets zal worden geregeld.’’ Onze ervaring leert dat hulp dan aankomt op de kerk of naaste familie. Rajori wil er zijn voor de Papoea-slachtoffers: want ook nadat het water -letterlijk – is gedaald blijft hulp hard nodig! Deze ramp gaat ook onze plv voorzitter erg aan het hart:

Ik heb een persoonlijke band met Papua

“Mijn pleegzus was Papuase en ik ben er opgegroeid. Stichting Rajori is in 1996 ontstaan uit de behoefte aan noodhulp na de aardbevingen tsunami in 1996 in Biak. Toen alle hoge ambtenaren kwamen kijken naar de kapotte huizen werd het daarna stil. Met hulp van onze stichting kregen tientallen gezinnen weer een goed dak boven hun hoofd, een thuis. Tot op de dag van vandaag zijn ze ons dankbaar voor die hulp na de ramp. Ook zelf ondervond ik zelf hoe fijn het is om geholpen te worden na een rampzalige gebeurtenis. Ik kan me nog levendig herinneren dat Janneke onze dochter op 24 september 2014 ’s nachts belde dat haar appartementencomplex in brand stond. Ik pakte direct wat spullen en vertrok van Dokkum naar Den Haag. Halverwege belde ze me: ‘’Papa je hoeft niet meer te komen, de gemeente regelt alles. We vertrekken zo naar een hotel en morgen krijgen we “zakgeld” voor de eerste behoefte. Om 10 uur is er een meeting met uitleg wat er allemaal gedaan gaat worden.’’ Ik reed toch door en meldde me bij het hotel rond de klok van 3 uur waar iedereen nog wakker was: verbijsterd, verward, gedesoriënteerd en radeloos in spanning: wat nu? De volgende ochtend kwam er iemand van de gemeente. Hij opende de zitting en deelde mee dat iedereen het hotel om 11 uur moest verlaten. Dat was het… Zoek het maar lekker zelf uit; en dat in Nederland! Als wij toen geen hulp hadden gekregen, waren we nergens. Daarom moeten we hulp bieden, juist voor straks, als iedereen weer overgaat tot de orde van de dag en Sentani geen hulp meer krijgt.’’

Alle donaties worden rechtstreeks overgemaakt aan de lokale Synode Gidi te Jayapura.

Namens de slachtoffers in Sentani, alvast hartelijk dank!

Stichting Rajori is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI onder fiscaalnummer 816.260.461. Donaties en giften kunt u daardoor aftrekken van inkomsten- en vennootschapsbelasting.