ANBI

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door Stichting Rajori
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Rajori
Telefoonnummer:* 06 4303 6850
RSIN/Fiscaal nummer: 816260461
Website adres: rajori.nl
E-mail: ad@rajori.nl
Bezoek adres: * Brokmui 71
Postcode: Plaats: 9101 EW Dokkum

* Is het telefoonnummer en adres van de waarnemend voorzitter. voor het adres van Stichting Rajori verwijs ik u graag naar de website kopje contact.

 

B. Samenstelling bestuur.

De meeste bestuursleden hebben een verleden met *Papua of *Papua Barat, ze zijn er geboren of hebben daar langdurig gewoond, allen Nederlanders met een andere achtergrond, maar sterk betrokken bij de ontwikkelingen van dit prachtige land en haar originele bevolking.
* Het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, is opgesplitst in 2 provincies van Indonesië.

 

C. Doelstelling/visie.

Visie:
We volgen de ontwikkelingen in Indonesië en met name in Papua en West Papua op de voet. Zo profiteert niet elk district van de economische ontwikkelingen in Indonesië, dat is te merken in ons werkgebied het eiland Supiori, ten westen van het eiland Biak. Supiori blijft sterk achter bij de ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van onderwijs en dienstverlening. Het is onze droom dat Papua’s, vooral in rurale gebieden, in de toekomst de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, te verbeteren.

Doelstelling:
St. Rajori streeft naar duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van de autochtone bewoners van Papua en West Papua. Wij doen dit in samenwerking met lokale overheden en lokale partners, waarbij de behoeften en wensen van de lokale bevolking centraal staan. Wij streven naar duurzame oplossingen en geloven in de kracht van de Papoea’s. Hierbij richten wij ons op een brede ontwikkeling van rurale gebieden, d.m.v. onderwijssteun en -verbetering in de desa’s en kampongs en het financieel steunen van studenten. Wij ondersteunen zo diverse doelen van de “17 Sustainable Development Goals”, die door de VN-lidstaten aangenomen zijn in september 2015. Deze 17 lange termijn doelen voor duurzame ontwikkeling moeten de komende 11 jaren wereldwijd een einde maken aan  armoede, ongelijkheid en problemen rond klimaatverandering. Zo ook in Papua en West Papua. Stichting Rajori wil  – zei het op  een bescheiden maar effectieve wijze en hopelijk met uw financiële steun – hieraan bijdragen.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan zal sterk afhankelijk zijn van de hulpvraag en de directe behoefte. Te denken valt o.a. het helpen en financieren van studies voor kinderen, die kansloos zijn, doordat de ouders geen of nauwelijks inkomen hebben omdat ze in rurale gebieden wonen. Basisscholen en middelbare scholen in dit ruraal gebied, worden ook in ons programma opgenomen, om het onderwijs op een hoger plan te krijgen.
De ontwikkelingen in Indonesië en in het bijzonder in Papua en West Papua blijven we op de voet volgen. Stichting Rajori Papua kan rekenen op financiële steun van Stichting Raojri Nederland, om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

 

E. Beloningsbeleid.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vanaf de oprichting tot 2023 zijn uitsluitend verbindingskosten vergoed, denk hierbij aan prepaid kaarten voor gebruik in Indonesië en kosten gebruik internetcafé.

 

F. Verslag Activiteiten.

Voor het volgen van activiteiten verwijs ik u graag naar de website rajori.nl onder de kopjes Projecten en Studenten.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De bestedingen laten we afhangen van de vraag uit Papua en West Papua, na evaluatie door Stichting Rajori Papua, zal er uitgezocht worden wat de mogelijkheden zijn.

2021 is er een vraag gekomen om mee te werken aan o.a. een een site genaamd “Het Papoea Huis” om diverse aspecten o.a. het cultureel erfdeel van de Papoea’s in en buiten Nederland voor een breed publiek kenbaar te maken. Stichting Rajori zal hier aan meewerken.

Voor 2022 is er een vraag gekomen om samen met het WNF een project te starten voor het behoud van de mangrovebossen algemeen. Stichting Rajori richt zich op de mangrovebossen op Supiori, omdat er voor deze locaties geen financiële middelen beschikbaar zijn vanuit het WNF. De voorbereidingen voor dit project zijn nu in volle gang en de eerste stappen zijn gezet we verwijzen u graag naar de site pagina

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar.

 

Toelichting

Stichting Rajori heeft de lopende zaken en de financiën overgenomen van Stichting Akar. Stichting Akar is initiatiefnemer geweest in de overname, die is ingegeven door ten eerste de leeftijd van bestuursleden en ten tweede de doelstellingen van Rajori, die naadloos bij elkaar aansloten. 1 bestuurslid van Stichting Akar blijft op afstand Stichting Rajori ondersteunen. Stichting Akar was in het bezit van een ANBI.

Oplopende kosten

Zijn veroorzaakt o.a. enerzijds door het overlijden van onze voorzitter in Papua, waardoor er een beroep gedaan werd op stichting Rajori en door een bijdrage in de kosten van een kapotte laptop van een NGO. Door veranderende omstandigheden moest er ook een NGO beveiligd worden, dit is i.v.m. de kosten samen met meerdere stichtingen gedaan.