ANBI

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door Stichting Rajori
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Rajori
Telefoonnummer:* 06 4303 6850
RSIN/Fiscaal nummer: 816260461
Website adres: rajori.nl
E-mail: a.plante@ mac.com (let op de spatie achter @)
Bezoek adres: * Brokmui 37
Postcode: Plaats: 9101 EW Dokkum

* Is het telefoonnummer en adres van de waarnemend voorzitter. voor het adres van Stichting Rajori verwijs ik u graag naar de website kopje contact.

 

B. Samenstelling bestuur.

Door het langdurig ziekbed en het overlijden van onze voorzitter de heer Ir. Z. Sawor in 2013 en daarna het overlijden van ons bestuurslid en dochter van de waarnemend voorzitter, Janneke Plante, zijn wij op zoek naar minimaal nog één bestuurslid.

 

C. Doelstelling/visie.

Visie:
Als stichting volgen we de ontwikkelingen in Indonesië en daarmee in West Papua op de voet. Zo profiteert niet elk district van economische groei, en dat is ook te merken in ons werkgebied het eiland Supiori (nabij het eiland Biak). Supiori blijft sterk achter bij de ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van onderwijs en dienstverlening. Het is onze droom dat Papua’s, vooral in rurale gebieden, in de toekomst de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, te verbeteren.

Doelstelling:
St. Rajori streeft naar duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van de autochtone bewoners van West Papua. Wij doen dit in samenwerking met lokale partners en met lokale overheden, waarbij de wensen en behoeften van de lokale bevolking centraal staan. Wij geloven in duurzame oplossingen en de kracht van de Papoea’s. Hierbij richten wij ons op een brede ontwikkeling van rurale gebieden, d.w.z. onderwijssteun en -verbetering, startkapitaal en microkredieten voor lokale initiatieven en milieuvriendelijke (schoonwater)projecten.
Schoon drinkwater behoort nu eenmaal tot de eerste levensbehoefte van de mens. Het is dan ook een van de 17 Sustainable Development Goals, afgelopen september door de VN-lidstaten aangenomen. Deze 17 nieuwe lange termijn doelen voor duurzame ontwikkeling moeten de komende 15 jaar wereldwijd een einde maken aan  armoede, ongelijkheid en problemen rond klimaatverandering. Zo ook in West Papua. Stichting Rajori wil op – zei het een bescheiden maar effectieve wijze hieraan bijdragen.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan zal in de komende tijd aangepast worden n.a.v. de ontwikkelingen in Indonesië en in het bijzonder in Papua. Te denken valt o.a. het (financieel) helpen bij het opzetten van een onderneming, dit is in ontwikkeling en wij zoeken steun bij instellingen die hier beter mee bekend zijn.

 

E. Beloningsbeleid.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vanaf de oprichting tot 2015 zijn alleen directe kosten vergoed, te denken valt aan telefoonkosten van Nederland naar Indonesië.

 

F. Verslag Activiteiten.

Voor het volgen van activiteiten verwijs ik u graag naar de website rajori.nl onder de kopjes Projecten en Studenten.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De bestedingen laten we in eerste instantie afhangen van de vraag uit Papua, na evaluatie door Stichting Rajori Papua, zal er per geval bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar.

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

 

Toelichting

Door de problemen beschreven onder punt B zijn er de afgelopen periode alleen de uiterst noodzakelijke activiteiten gedaan, in 2016 zijn de activiteiten toegenomen, mede door de vraag uit Papua zelf.